diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Տնտեսագիտություն այլ

Կալդորի կյանքը և ստեղծագործությունը

Տնտեսագիտական տարբեր ուղղությունների կողմից ուսումնասիրություններ են կատարվել տնտեսական դինամիկայի ոլորտում: Դրանցից մեկը հանդիսանում է դինամիկ օրենքների մակրոտնտեսական մոդելավորումը: Այն իրենից ներկա...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Արդյունավետություն և գնահատականներ

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Արդյունավետություն և գնահատականներ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Տնտեսագետները հիմ...

Էջ 10 Գին 2.000 Դիտել