diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Կոմերցիա

Գործարարական պայմանագիր

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Գործարարական հարաբերությունների ընդհանուր բնութագիրը
1. Գործարարական հարաբերությունների էությունը
2. Գործարարական հարաբերությո...

Էջ 65 Գին 25000 Դիտել

Միջազգային բիզնես ծառայություններ

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ծառայությունների միջազգային առևտրի հասկացությունը և առանձնահատկությունները
1.1. Ծառայությունների էությունը, ձևերը (տեսակները) և առանձ...

Էջ 65 Գին 24000 Դիտել