diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մանկավարժություն

Անձնային ագրեսիվության առանձնահատկությունները դեռահասության տարիքում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Անձնային ագրեսիվության հիմնախնդիրը ժամանակակից հոգեբանության մեջ
1.1 Անձնային հոգեբանության ուսումնասիրության հիմնական մոտեցումները
1....

Էջ 49 Գին 20000 Դիտել

Մաս թեմային առնչվող խնդիրների ուսուցման մեթոդիկա

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ1.
1․1. Մաս թեմայի ուսուցման մեթոդիկան
1․2. Կոտորակ թեմայի ուսուցման մեթոդիկան
Գլուխ 2. Մաս և կոտորակ թեմաների հետ կապված խնդիրների...

Էջ 35 Գին 14000 Դիտել

Մանկավարժական պրակտիկայի դերը մասնագիտական կողմնորոշման հարցում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ուսանողական պրակտիկա
1.1 Պրակտիկայի նշանակությունը և տեսակները
1.2 Պրակտիկայի կազմակերպման համակարգը
Գլուխ 2. Պրակտիկայի դերը մ...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել

Ըստ երանգի նախադասությունների տեսակների ուսումնասիրումը բնագրի շուրջ աշխատանքների ընթացքում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Նախադասության ուսումնասիրումը մայրենիի տարրական դասընթացում
1.1 Նախադասության տեսակներն ըստ հնչերանգի
1.2 Ըստ հնչերանգի` նախադասությու...

Էջ 42 Գին 18000 Դիտել

Կրտսեր դպրոցականի ուղղագրական կարողության ձևավորումը արտագրությունների միջոցով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ուղղագրությունը ժամանակակից հայերենում և գրավոր աշխատանքի տեսակները
1.1. Ուղղագրությունը ժամանակակից հայերենում
1.2. Արտագրությունը և ...

Էջ 37 Գին 15000 Դիտել

Փոխադրությունը որպես կրտսեր դպրոցականի կապակցված խոսքի զարգացման միջոց

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ առաջին. Փոխադրության խնդիրները և տեսակները տարրական դպրոցում
1.1. Փոխադրության տեղը գրավոր աշխատանքների համակարգում
1.2. Պատմելու գործադր...

Էջ 40 Գին 16000 Դիտել

Համաշխարհային պատմության դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները 6-րդ դասարանում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ I
1.1. Համաշխարհային պատմության դասավանդման տեսություն
1.2. Համաշխարհային պատմության դասավանդման խնդիրները դպրոցում
1.3. 6-րդ դասա...

Էջ 48 Գին 20000 Դիտել

Դերային խաղի ձևավորումը նախադպրոցական տարիքի մտավոր հետամնաց երեխաների մոտ

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Դերային խաղի Ձևավորումը նախադպրոցական տարիքի մտավոր հետամնաց երեխաների մոտ
1.1 Դերային խաղի հասկացությունը, նրա ֆունկցիաները և կառուցվածքը Էջ 57 Գին 23000 Դիտել

Էկոլոգիական կրթության դերը Շիրակի մարզի ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Ֆիզիկաաշխարհագրական դիրքը, երկրաբանական կառուցվածքն ու լեռնագրական առաանձնահատկութ...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

Ընթերցանությունը որպես սոցիալական և մշակութային ֆենոմեն

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ընթերցանությունը որպես սոցիալական և մշակութային ֆենոմեն
Գլուխ 2. Ընթերցանության ձևավորումը որպես զանգվածային մշակույթի մաս
Գլուխ 3. Ըն...

Էջ 51 Գին 20000 Դիտել
123