diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մանկավարժություն

Բակալավրիատում սովորող ուսանողների մոտիվացիայի և առաջադիմության կապը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ուսումնական մոտիվացիա եվ առաջադիմություն
1.1 Ուսումնական մոտիվացիայի ուսումնասիրվածությունը հոգեբանության մեջ
1.2 Ինքնագնահատա...

Էջ 55 Գին 25000 Դիտել

Ժամանակակից նախադպրոցական մանկավարժի մասնագիտական կերպարը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Նախադպրոցական կրթական հաստատության մանկավարժի նկարագիրը
1.1 Մանկապարտեզի մանկավարժ-դաստիարակի մանկավարժական գործունեության գործառույթ...

Էջ 44 Գին 20000 Դիտել

Կրտսեր դպրոցականների ինքնագնահատականի ազդեցությունը ուսումնական գործունեության արդյունավետության վրա

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ինքնագնահատականի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում
1.1 Ինքնագնահատականի ձևավորման տեսական հիմուն...

Էջ 60 Գին 28000 Դիտել

Ապագա դասվարի պատրաստականության գործընթացը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Դասվարի գործունեության առանձնահատկությունները
1.1 Դասվարի հաղորդակցական առանձնահատկությունները
1.2 «Դերասանական արվեստը» դասվարի աշխատ...

Էջ 40 Գին 17000 Դիտել

Մուլտիմեդիա՝ տեխնոլոգիաների կիրառումը տարրական դասարանների մաթեմատիկայի դասընթացում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսուցման գործընթացում
1.1 Տարրական դպրոցում ուսուցման կազմակերպման առանձնահատկությունները
...

Էջ 52 Գին 23000 Դիտել

Մոդուլային դասերի կիրառումը պատմության դասավանդման ընթացքում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.Սովորողների ճանաչողական գործունեության կազմակերպումը մոդուլային դասերի ընթացքում
1.1. Մոդուլային դասերի էությունն ու դրանց առանձնահատկ...

Էջ 52 Գին 23000 Դիտել

Մանկական կոլեկտիվը և դրա սոցիալ-մանկավարժական հնարավորությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մանկական կոլեկտիվը որպես երեխաների բնականոն զարգացման կարևոր միջոց
1.1 «Մանկական կոլեկտիվ» հասկացությունը
1.2 Մանկական կոլեկտի...

Էջ 41 Գին 18000 Դիտել

Մաթեմատիկայի ուսուցման հաջորդայնությունը մանկապարտեզ-տարրական դպրոց համակարգում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մաթեմատիկայի ուսուցման առանձնահատկությունները մանկապարտեզում
1.1 Մաթեմատիկայի ուսուցման խնդիրները և նպատակները նախադպրոցական տարիքում...

Էջ 57 Գին 25000 Դիտել

Հանրակրթական դպրոցում մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացման ուղիները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորումը օնտոգենեզում
1.1.Օնտոգենեզում ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորման փուլերը
1.2 Մ...

Էջ 41 Գին 18000 Դիտել

Հանրակրթական դպրոցում կրտսեր դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության տեսական հիմքերը

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Հանրակրթական դպրոցում կրտսեր դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության տեսական հիմքերը
1.1 Հայրենագիտական ստեղծագործություններում հայրենասիրական դաստի...

Էջ 19 Գին 7500 Դիտել
1234