diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հասարակական գիտություններ այլ

Ֆիզիկական հաշմանդամության առանձնահատկություները

Բովանդակություն
1. Ֆիզիկական հաշմանդամության դրսևորման առանձնահատկությունները և դրսևորումները երեխաների պարագայում
2. Ֆիզիկական հաշմանդամության հետևանքով առաջ եկած սոցիալական հիմնախնդիրն...

Էջ 9 Գին 4000 Դիտել

Ֆաշիստական Իտալիայի արտաքին քաղաքականությունը 1922 — 1940թթ.

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Իտալիայի ներքաղաքական դրությունը ֆաշիստական իշխանության առաջին շրջանում (1920 – 30-ական թթ.)
1.1 Ֆաշիստական կարգերի հաստատումն ու ամրապնդումը...

Էջ 56 Գին 26000 Դիտել

Քարոզչական պատերազմները միջազգային հարաբերություններում․ Հայ- ադրբեջանական հակամարտությունների օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քարոզչական պատերազմները միջազգային հարաբերություններում
1.1 «Քարոզչական պատերազմ» հասկացության սահմանումը, նպատակներն ու տեսակները Էջ 47 Գին 22000 Դիտել

Քաղաքավարության լեզվական արտահայտչամիջոցներն անգլերենում և հայերենում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքավարությունը որպես հասարակական երևույթ
1.1 Ինչ է ‹‹քաղաքավարությունը››
1.2 Քաղաքավարությունը լեզվամշակութաբանական տեսանկյ...

Էջ 39 Գին 18000 Դիտել

Ռիչարդ Օլդինգստոնի կորստի հիմնախնդիրը «Հերոսի մահը» վեպում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ռիչարդ Օլդինգթոնի ստեղծագործական ուղու նկարագիրը, նրա ստեղծագործությունների հիմնական խնդիրների վերհանումը
Գլուխ 2. «Հերոսի մահը» և «Բոլոր մար...

Էջ 45 Գին 20000 Դիտել

Մարդասիրական գաղափարները Ավետիս Ահարոնյանի երկերում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մարդասիրական գաղափարաների արտացոլումը Ահարոնյանի «Հեծեծանքներ» պատմվածաշարում
Գլուխ 2. Խեղճ մարդկանց կերպավորումը հայ գրականության մեջ. Ահարո...

Էջ 44 Գին 19000 Դիտել

Թուրքիա-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունները 2002-2019թթ.

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մերձավոր Արևելքում թուրք – սաուդական մրցակցությունը 21-րդ դարի սկզբին
1.1 Թուրք – սաուդական հարաբերությունները ԱԶԿ-ի իշխանության գալո...

Էջ 68 Գին 35000 Դիտել

Բարոյական դաստիարակության հիմնախնդիրը կրտսեր դպրոցականների ուսուցման գործընթացում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ուսումը՝ որպես կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխայի առաջատար գործունեություն
1.1 Կրտսեր դպրոցական տարիքային առանձնահատկությունները
...

Էջ 43 Գին 18000 Դիտել

Անգլիական արկածային գրականության բնութագիրը. Դանիել Դեֆո

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Արկածային գրականության առաջացման պատմական և հանրային նախադրյալները (Ծովային երկիր)
Գլուխ 2. Արկածների տիպաբանությունը
Գլուխ 3....

Էջ 51 Գին 21000 Դիտել

Սոցիալական կարողությունների զարգացումը խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների լոգոպեդական պարապմունքների ընթացքում

Բովանդակություն

Համառոտ նկարագրություն
Ներածություն
Հիմնախնդրի սահմանում
Գրականության վերլուծություն
Տվյալների հավաքագրում
Գնահատում
Տվյալների ...

Էջ 27 Գին 11000 Դիտել
1234567891011