diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ֆինանսներ

Վարքագծային ֆինանսների կիրառման ազդեցությունը պետական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման վրա

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Վարքագծային ֆինանսների էությունը, դերը և նշանակությունը
1.1 Վարքագծային ֆինանսների էությունը և բնորոշ առանձնահատկությունները
1...

Էջ 55 Գին 26000 Դիտել

Ֆինանսական ածանցյալների միջազգային շուկաները և դրանց առաջավոր փորձի ներդրման նախադրյալները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ածանցյալ արժեթղթերի շուկայի ընդհանուր բնութագիրը
1.1 Ածանցյալ արժեթղթերի շուկայի էությունը և տնտեսական նշանակությունը
1.2 Ածան...

Էջ 53 Գին 24500 Դիտել

Ֆինանսական համահարթեցման կառուցակարգերի և գործիքակազմի զարգացումը ՀՀ_ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական համահարթեցման տնտեսամեթոդաբանական մոտեցումները
1.1 Ֆինանսական համահարթեցման էությւոնը, սկզբունքները և խնդիրները
1.2...

Էջ 54 Գին 25000 Դիտել

ՀՀ բյուջետային համակարգը և դրա կատարելագործման ուղիները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Բյուջետային համակարգի հասկացությունը, դերը և նշանակությունը
1.1. Բյուջեի էությունը և տնտեսական նշանակությունը
1.2. Բյուջետային...

Էջ 69 Գին 32000 Դիտել

Բյուջետային գործընթացները և դրա կազմակերպման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. «Բյուջետային գործընթաց» հասկացությունը
1.1. ՀՀ բյուջետային համակարգի կառուցվածքը և բյուջետային գործընթացը
1.2 ՀՀ օրենք...

Էջ 67 Գին 31000 Դիտել

Արտադրական ծրագրի հիմնավորումը արտադրական կարողություններով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկության արտադրական ծրագրի հիմնավորման առանձնահատկությունները «Ուրարտու-Լուիզա» ՍՊԸ-ի օրինակով
1.1 Արտադրական ծրագրի էությունը և արտադրա...

Էջ 61 Գին 28000 Դիտել

ՀՀ վերահսկիչ պալատը գործառույթները և դերը հանրային ֆինանսների օգտագործման վերահսկողության գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հանրային ֆինանսների վերահսկողության նշանակությունը և միջազգային փորձը
1.1 Հանրային ֆինանսների վերահսկողության բնագավառում միջազգային փորձի ու...

Էջ 46 Գին 20000 Դիտել

Էլեկտրոնային ֆինանսական ծառայությունների ժամանակակից շուկան և դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Էլեկտրոնային ֆինանսական ծառայությունների էությունն ու առանձնահատկությունները
1.1. Էլեկտրոնային ֆինանսական ծառայությունների առաջացումը...

Էջ 55 Գին 25000 Դիտել

ՀՀ համայնքների կատարման համեմատական վերլուծությունը (համադրելի համայնքների օրինակով))

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել

ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերի վերլուծությունն ըստ գործառական և տնտեսագիտական դասակարգման (ՀՀ համայնքի օրինակով)

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել
12345