diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ֆինանսներ

ՀՀ վերահսկիչ պալատը գործառույթները և դերը հանրային ֆինանսների օգտագործման վերահսկողության գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հանրային ֆինանսների վերահսկողության նշանակությունը և միջազգային փորձը
1.1 Հանրային ֆինանսների վերահսկողության բնագավառում միջազգային փորձի ու...

Էջ 46 Գին 20000 Դիտել

Էլեկտրոնային ֆինանսական ծառայությունների ժամանակակից շուկան և դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Էլեկտրոնային ֆինանսական ծառայությունների էությունն ու առանձնահատկությունները
1.1. Էլեկտրոնային ֆինանսական ծառայությունների առաջացումը...

Էջ 55 Գին 25000 Դիտել

ՀՀ համայնքների կատարման համեմատական վերլուծությունը (համադրելի համայնքների օրինակով))

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել

ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերի վերլուծությունն ըստ գործառական և տնտեսագիտական դասակարգման (ՀՀ համայնքի օրինակով)

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել

Համայնքների խոշորացման ազդեցության գնահատումը ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավման վրա

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել

Անշարժ գույքի հարկի օրենսդրական փոփոխությունների գնահատումը ՀՀ համայնքի բյուջեի եկամուտների ավելացման գործում (ՀՀ համայնքի օրինակով)

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել

Հարկային վարչարարության համակարգի արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել

Վարկավորման տոկոսադրույքի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի ֆինանսավորման համար

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել

ՀՀ պետական պարտքի արդյունավետ կառավարումը՝ որպես տնտեսական անվտանգության երաշխիք

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել

ՀՀ տնտեսության ֆինանսական և իրական հատվածների փոխգործակցության հիմնախնդիրները

Գիտավերլուծական աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից: Աշխատանքի ներածական հատվածnւմ հիմնավnրվել է աշխատանքի թեմայի ընտրnւթյnւնը, նախադրվել...

Էջ - Գին - Դիտել
12345