diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Հասարակական գիտություններ այլ

Миссия государственного управления в США. Теория и практика

Миссия государственного управления в США. Теория и практика

Էջ 20 Գին 4.000 Դիտել

“Европеизация” государственного управления в сфере высшего образования

“Европеизация” государственного управления в сфере высшего образования

Էջ 4 Գին 2.000 Դիտել

ՖՐԱՆՑԻՍԿՈ ԽՈՍԵ ԴԵ ԳՈՅԱ

ՖՐԱՆՑԻՍԿՈ ԽՈՍԵ ԴԵ ԳՈՅԱ

Էջ 11 Գին 1650 Դիտել

Բելառուսի և Ռուսաստանի միութենական պետության

Միութենական պետությունը եվրասիական տարածքում տարածաշրջանային ինտեգրացիայի հաջողված օրինակներից մեկն է։ ՄՊ շրջանակներում կողմերը հսկայական աշխատանք են կատարել նորմատիվ ակտերի ընդունման գործում՝ նպատակ ...

Էջ 8 Գին 1․600 Դիտել

Դասի պլան` Օշականյան հյուրընկալություն, Արագածի աղբյուրները

Համակցված դաս (ԽԻԿ համակարգով)

Ամսաթիվ՝ 03.07.2014թ.
Դասարանը՝ IV դասարան
Առարկան՝ մայրենի
Դասի տիպը՝ Համակցված դաս (ԽԻԿ համակարգով)
Դասի տևող...

Էջ 7 Գին 1.000 Դիտել

ԱՄՆ-ն ամերիկյան երազանքի և դեմոկրատիայի երկիր: Մարդու իրավունքի հռչակագիր

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. ԱՄՆ-ն ամերիկյան երազանքի և դեմոկրատիայի երկիր
2. Մարդու իրավունքների հռչակագիրը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրական...

Էջ 13 Գին 1.850 Դիտել

Վասիլի Իվանովիչ Սուրիկովի կյանքն ու գործունեությունը

Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Художники родного края. Информационно-библиографическое издание, Министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая детская библиоте...

Էջ 6 Գին 900 Դիտել

Արխիվացում

Ժամանակի ընթացքում սկավառակների ինֆորմացիան հնանում է, կորցնում արդիականությունը, օգտագործվում դեպքից դեպք: Հնացած ու հազվագյուտ օգտագործվող ինֆորմացիան կարող է հատուկ ձևով սեղմվել, փաթեթավորվել ու ն...

Էջ 13 Գին 2.000 Դիտել

Լոգոպեդիա (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Լոգոպեդիան որպես գիտություն
2. Լոգոպեդիայի հիմնական և արդի խնդիրները
3. Լոգոպեդիայի հիմնական հասկացությունները և եզրույթները
4. Լոգոպեդիայի հիմնական սկզբունքները
5. ...

Էջ 10 Գին 4000 Դիտել

Մանկավարժական մտքի պատմություն (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Մանկավարժության պատմություն առարկան, խնդիրները և աղբյուրները
2. Դաստիարակությունը նախնադարյան համայնական հասարակագում
3. Դաստիարակության ծագման և զարգացման վերաբերյալ տարբեր տեսակետ...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել
12