diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Մենեջմենթ

Ռիսկերի կառավարում, ֆինանսական ռիսկեր

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ռիսկերի կառավարման գործընթացը
2. Ռիսկերի կառավարման արդի ղնդիրները
3. Ֆինանսական ռիսկերի տեսակները և դրանց բնույթը

Էջ 10 Գին 2000 Դիտել

Պատերնալիզմը վարքագծային տնտեսագիտությունում

Պատերնալիզմի էությունը
Հին և Նոր պատերնալիզմի հայեցակարգային մոտեցումները
Պատերնալիզմի կոշտ և փափուկ ձևերը
Ասիմետրիկ և ազատական պատերնալիզմի բնորոշ գծերը...

Էջ 12 Գին 2400 Դիտել

Մեծ Բրիտանիայի հանրային դիվանագիտության առանձնահատկությունները

Բnվանդակnւթյnւն

Ներածnւթյnւն
Մեծ Բրիտանիայի հանրային դիվանագիտnւթյան առանձնահատկnւթյnւնները
Եզրակացnւթյnւններ
Գրականnւթյան ցանկ

1.Торкунов А.В. (ред....

Էջ 9 Գին 1800 Դիտել

Տարբերակման ռազմավարություն

Բովանդակություն


Ներածություն
1.Ինչ է տարբերակման ռազմավարության էությունը և մեթոդները.
2.Որն է տարբերակումն ըստ ապրանքի
3. Որն է տարբերակումն ըստ ծառայությ...

Էջ 25 Գին 5000 Դիտել

Կառավարման մեթոդներ

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդները
2. Կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդների դասակարգումը
Գրականության ցանկ...

Էջ 10 Գին 2000 Դիտել

Որոշումների կայացման տեսություն

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Որոշումների կայացումը ռելևանտ տեղեկատվության հիման վրա
2.Կառավարչի կողմից ընդունված որոշումների տեսակները 3.Որոշումն...

Էջ 10 Գին 2000 Դիտել

Հետազոտության մեթոդները հանրային կառավարման մեջ

Հետազոտության մեթոդները հանրային կառավարման մեջ

Էջ 12 Գին 2500 Դիտել

Հանրային քաղաքականության վերլուծության տիպերը

Թարգմանություն

Էջ 3 Գին 1000 Դիտել

Հանրային քաղաքականության վերլուծության որակական մեթոդները

Թարգմանություն

Էջ 3 Գին 1000 Դիտել

Հանրային քաղաքականության միջավայրային ազդեցության գնահատում

Թարգմանություն

Էջ 3 Գին 1000 Դիտել
12