diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Մենեջմենթ

Կառավարումը Starbucks-ում. գիտավերլուծական աշխատանք

Կառավարումը Starbucks-ում. գիտավերլուծական աշխատանք

Էջ 14 Գին 4.000 Դիտել

Կառավարումը McDonald’s-ում.գիտավերլուծական աշխատանք

Կառավարումը McDonald’s-ում.գիտավերլուծական աշխատանք

Էջ 14 Գին 4.000 Դիտել

Զբոսաշրջության ոլորտում մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համակարգի ձևավորումը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մեթոդների արդյունավետության հաշվարկը
2.Մարդկային ռեսուրսների կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
Էջ 22 Գին 3.000 Դիտել

Ռազմավարական քոնթրոլինգ, էությունը, առանձնահատկությունները և տեսակները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ռազմավարական կոնտրոլինգի էությունը, առանձնահատկությունները և տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Սու...

Էջ 14 Գին 2.000 Դիտել

Կոնցեսիոն կառավարումը և դրա արդյունավետությունը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Կոնցեսիոն կառավարման էությունը, կոնցեսիոն պայմանագիր
2. Կոնցեսիոն կառավարման արդյունավետությունը ՀՀ-ում (Երևանի ջրամատակարարման նյութերով)
Ե...

Էջ 16 Գին 2.500 Դիտել

Ինքնահավաստագրման հիմնադրույթներ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ինքնահավաստագրման հասկացությունը
2. Ինքնահավաստագրման համակարգը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

...

Էջ 12 Գին 2.000 Դիտել