diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Ոչ նյութական ակտիվների վերլուծությունը

Ոչ նյութական ակտիվների վերլուծությունը

Էջ 5 Գին 1000 Դիտել

Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծություն

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1.Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների էությունը և վերլուծության նշանակությունը
2.Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծության խնդիրները և տեղեկատ...

Էջ 30 Գին 7500 Դիտել

Դրամական հոսքերի վերլուծությունը բանկում

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Դրամական հոսքերի գնահատման մեթոդները և շարժի վերլուծություն
2. Դրամական հոսքերի վրա ազդող հիմնական գործոնները
Եզրակացություն
Գ...

Էջ 17 Գին 3.000 Դիտել