diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Դրամական հոսքերի վերլուծությունը բանկում

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Դրամական հոսքերի գնահատման մեթոդները և շարժի վերլուծություն
2. Դրամական հոսքերի վրա ազդող հիմնական գործոնները
Եզրակացություն
Գ...

Էջ 17 Գին 3.000 Դիտել