diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Քաղաքացիական իրավունք

Ռենտայի պայմանագրի հասկացությունը և տեսակները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ռենտայի պայմանագրի հասկացությունը
2. Ռենտայի պայմանագրի տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

...

Էջ - Գին - Դիտել