diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Քաղաքացիական դատավարություն

Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի առարկան և մեթոդը, համակարգը և աղբյուրները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի հասկացությունը
2. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի առարկան, մեթոդը և համակարգը
3. Քաղաքացիական դատա...

Էջ 18 Գին 5400 Դիտել