diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Վիճակագրություն

ՀՀ բնակչության աշխատանքային տեղաշարժերի առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Աշխատանքային ռեսուրսներ, զբաղվածություն և գործազրկություն
2. Աշխատանքային միգրացիա
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Էջ 14 Գին 2.000 Դիտել

Սոցիալական վիճակագրություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Սոցիալական վիճակագրության էությունը
2. Ինչ է ուսումնասիրում սոցիլական վիճակագրությունը
3. Սոցիալական վիճակագրությունը և պետական վիճակագրական ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել