diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Լեզվաբանություն այլ

Աստծո և կրոնի հիմնահարցերը Այրիս Մյորդոքի վեպերում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Այրիս Մյորդոքի կյանքն ու ստեղծագործությունը
1.1. XX դարի Անգլիական սոցիալական վեպի զարգացման օրինաչափությունները
Գլուխ 2. Աստծ...

Էջ 40 Գին 18000 Դիտել

Մարդու օտարացումը Ջ.Դ. Սելինջերի «Տարեկանի արտում` անդունդի եզրին» վեպում

Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1-ին. Մարդու օտարացումը «Տարեկանի արտում` անդունդի եզրին» վեպում

ԳԼՈՒԽ 2-րդ. Հոլդեն Քոլֆիլդը` որպես մեր ժամանակների հերոս
...

Էջ 41 Գին 18000 Դիտել

Ճակատագրի թեման Էրնանդեսի պոեզիայում. Մոդերնիզմ

Բովանդակություն

Գլուխ 1.
Պոետի առաջին շրջանի քնարերգական արժեքների ձևավորումը, ‹‹Լուսնի իմաստունը›› ժողովածուն

Գլուխ 2.
Սիրո արտահայտման մոտիվները Էրնանդեսի...

Էջ 40 Գին 18000 Դիտել

Իսպանական Բարոկկոյի քնարերգությունը

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Գոնգորա և գոնգորիզմ
Գլուխ 2. Բարոկկոյի քնարերգության հետագա զարգացումը
Եզրակացություն

Հատված
Այս աշխատանքի հատվածը անհասանել...

Էջ 38 Գին 17500 Դիտել

Բայական հիմքով բարդությունների գործածությունը Բոգդան Վերդյանի Ծաղիկներս մնացին հեռվում վեպում

Բովանդակություն

Ներածություն
Առաջին գլուխ
1.1 Բայական հիմքեր(բայահիմքեր)
1.2 Բարդությունների տեսակները, համադրական բարդություն
Գլուխ երկրորդ
2.1 Բայակ...

Էջ 46 Գին 21500 Դիտել

Ինքնաոչնչացման մոտիվները Ջոջո Մոյեսի «Ես մինչ քեզ» վեպում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ջոջո Մոյեսի ստեղծագործությունը
1.1 Կյանքը և գործունեությունը
1.2 Ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները
Գլուխ 2. ...

Էջ 36 Գին 16000 Դիտել

Թեմատիկ և գաղափարական ընդհանրությունները Գոլդինգի «Կարիճ աստվածը», «Կլոնկ-կլոնկ», «Արտակարգ և լիազոր դեսպանը» վիպակներում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ I
Սին Արժեքների բացահայտումը Գոլդինգի վիպակներում
Գլուխ II
Մարդու հոգեկերտվածքի բացահայտումը «Կլոնկ-կլոնկ» և «Կարիճ աստվածը» վիպակ...

Էջ 37 Գին 15000 Դիտել

Կախյալ դերբայների (ձևաբայերի) ուսուցման առանձնահատկությունները բուհական դասընթացում

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
ԴԵՐԲԱՅՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
ա. Կախյալ դերբայների (ձևակազմիչ դերբայներ) իմաստային, ձևային, ձևաբանական առանձնահատկությունների ո...

Էջ 49 Գին 20000 Դիտել

18-րդ դարի անգլիական դրամատուրգիան և Շերիդանի «Չարախոսության դպրոց» պիեսը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ I. 18-րդ դարի անգլիական դրամատուրգիան, ժամանակի դրամատուրգ գրողները, Շերիդանի դրամատուրգիան
Գլուխ II. Շերիդանի «Չարախոսության դպրոց» պիեսը
...

Էջ 29 Գին 11000 Դիտել

The Role of Abbreviations in Internet Language

Բովանդակություն
Introduction
Chapter 1. Internet Language
1.1. Methods of Internet Communication
Development of Computer Mediated Communication
1.2. Internet Slag an...

Էջ 40 Գին 15000 Դիտել
12