diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Հյուսվածաբանություն

Նյարդային համակարգ

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Նյարդային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
1.1. Միջողնային հանգույցներ
1.2. Ծայրամասային (պերիֆերիկ) նյարդեր
1.3. Ողնուղեղի կառ...

Էջ 25 Գին 7500 Դիտել