diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մենեջմենթ

Մոտիվացիոն գործընթացների ազդեցությունը սպորտային ոլորտի զարգացման համատեքստում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մոտիվացիայի էությունն ու դրսևորումները սպորտային մարքեթինգում
1.1. Սպորտային մարքեթինգի առանձնահատկություններն ու դրսևորման ձևերը
Էջ 61 Գին 27000 Դիտել

Բարեփոխումների ազդեցության արդյունավետությունը ՀՀ հանրային կառավարման համակարգում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական կառավարման համակարգի ընդհանուր առանձնահատկությունները
1.1 Պետական կառավարման համակարգի հասկացությունը, էությունը և սահմանումն...

Էջ 65 Գին 29000 Դիտել

Ա. Ֆայոլի աշխատությունների նշանակությունը կառավարման՝ որպես գիտության զարգացման համար

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կառավարման տեսության դասական դպրոցների դիրքն ու նշանակությունը կառավարման տեսության մեջ
1. 1 Կառավարման դպրոցների ստեղծման նախադրյալները
Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգային հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Գլուխ 1 Առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգային հիմնահարցերը
1. 1 Առողջապահության ոլորտի կառավարման առանձնահատկությունները
1. 2 Առողջապահության համակարգի ...

Էջ 23 Գին 8000 Դիտել

Էլեկտրոնային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (Երևան քաղաքի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման համակարգում էլեկտրոնային կառավարման ներդրման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1. 1 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը պ...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների զարգացման ժամանակակից միտումները փոքր կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով)

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների մշակման տեսական մոտեցումները
1. 1 Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների էությունը, նշանակությունը և առանձնահատկությունն...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Պետական գնումների իրավական կարգավորման և պրակտիկ խնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական գնումների արդի կարգավորումները և օրենսդրական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.1. Պետական գնումների հասկացությունը, նպատակներ...

Էջ 55 Գին 20000 Դիտել

Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական գույքի կառավարումը ժամանակակից տնտեսական հարաբերություններում
1.1. Պետական գույքի կառավարման տեսամեթոդական հիմքերը
1.2. Կառավա...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

Սոցիալական աշխատանքի վարչարարության առանձնահատկությունները ՀՀ սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություններում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1․ Ինտեգրված սոցիալական ծառայության բովանդակությունը
1․1 Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններում ծառայությունների ինտեգրման սկզբունքները և կազմա...

Էջ 57 Գին 24000 Դիտել

Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգների, ռիսկերի նվազեցման ուղիները և մեթոդները Գրանդ քենդի ընկերությունում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգներն ու ռիսկերը. Դրանց նվազեցման մոտեցումները
1.1 Ձեռնարկատիրական բիզնեսի էությունը և գործունեության առան...

Էջ 69 Գին 27000 Դիտել
12345