diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մենեջմենթ

Արտադրության օպերատիվ կառավարումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Արտադրության կառավարման էությունը և առանձնահատկությունները
1.1. Արտադրության կառավարման էությունը և մեթոդները
1.2. Արտադրության կառավա...

Էջ 62 Գին 29000 Դիտել

ՀՀ ծառայությունների ոլորտի զարգացման հեռանկարները ՎՏԲ-ի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ծառայությունների ոլորտի առաձնահատկությունները և դերը տնտեսության զարգացման համատեքստում
1.1. Ծառայությունների բնորոշումը և դասակարգումը
...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել

Դեբիտորական պարտք և շրջանառու ակտիվների կառավարում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Շրջանառու ակտիվների կառավարումը
1.1. Ֆինանսական կառավարման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
1.2. Շրջանառու ակտիվն...

Էջ 65 Գին 27000 Դիտել

Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգների ռիսկերի նվազեցման ուղիները և մեթոդները Գրանդ քենդի ընկերությունում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգներն ու ռիսկերը. Դրանց նվազեցման մոտեցումները

1.1 Ձեռնարկատիրական բիզնեսի էությունը և գոր...

Էջ 69 Գին 32000 Դիտել

Կազմակերպության օպերատիվ կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ կաթնամթերքի շուկայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Օպերատիվ կառավարման տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Օպերատիվ կառավարման էությունը,բովանդակությունը և առանձնահատկությունները
1.2 Օպ...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

Մոտիվացիոն գործընթացների ազդեցությունը սպորտային ոլորտի զարգացման համատեքստում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մոտիվացիայի էությունն ու դրսևորումները սպորտային մարքեթինգում
1.1. Սպորտային մարքեթինգի առանձնահատկություններն ու դրսևորման ձևերը
Էջ 61 Գին 27000 Դիտել

Բարեփոխումների ազդեցության արդյունավետությունը ՀՀ հանրային կառավարման համակարգում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական կառավարման համակարգի ընդհանուր առանձնահատկությունները
1.1 Պետական կառավարման համակարգի հասկացությունը, էությունը և սահմանումն...

Էջ 65 Գին 29000 Դիտել

Ա. Ֆայոլի աշխատությունների նշանակությունը կառավարման՝ որպես գիտության զարգացման համար

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կառավարման տեսության դասական դպրոցների դիրքն ու նշանակությունը կառավարման տեսության մեջ
1. 1 Կառավարման դպրոցների ստեղծման նախադրյալները
Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգային հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Գլուխ 1 Առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգային հիմնահարցերը
1. 1 Առողջապահության ոլորտի կառավարման առանձնահատկությունները
1. 2 Առողջապահության համակարգի ...

Էջ 23 Գին 8000 Դիտել

Էլեկտրոնային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (Երևան քաղաքի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման համակարգում էլեկտրոնային կառավարման ներդրման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1. 1 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը պ...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել
12345