diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Աշխատանքի էկոնոմիկա

Աշխատանքի վարձատրության ձևերը

1. Աշխատավարձի ձևերը և համակարգերի բնութագրերը:
2. Աշխատանքի վարձատրության ժամանակավարձային ձևը և համակարգերը:
3. Աշխատանքի վարձատրության գործավարձային ձևը և համակարգերը:

...

Էջ 11 Գին 1.650 Դիտել

Աշխատանքի արտադրողականության պլանավորումը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Աշխատանքի արտադրողականության կառավարումը և պլանավորումը
2. Աշխատանքի արտադրողականության պլանավորումն ըստ գործոնների
3.Աշխատանքի արտադրողակա...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Զբաղվածության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը 2. Զբաղվածության կարգավորման պետական քաղաքականության էությունը
3. Ֆիլիպսի կորը և աշխատանքի շուկ...

Էջ 18 Գին 5400 Դիտել

ՀՀ աշխատանքի շուկայի ժամանակակից հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Աշխատանքի շուկայի էությունը, առանձնահատկությունները
2. Աշխատանքի շուկայի հատվածավորումը
3. Աշխատանքի շուկայի հավասարակշռությունը
4....

Էջ Գին 5100 Դիտել