diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտություն այլ

Երևան քաղաքի հյուրանոցային ցանցում հանդես եկող առանձնահատուկ ծառայությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հյուրանոցային ծառայություններ
1.1. Հյուրանոցային ծառայությունների էությունը և բովանդակությունը
1.2. Հյուրանոցային ծառայություն...

Էջ 66 Գին 29700 Դիտել

Տուրիզմի տարածական կազմակերպումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տուրիզմի էությունը, նշանակությունը և կազմակերպման տեսական մոտեցումները
1.1 Տուրիզմը` որպես տնտեսության առանձին ճյուղ, դրա դերը և նշանակությու...

Էջ 37 Գին 16650 Դիտել

Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների արդի վիճակը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ենթակառուցվածքները՝ որպես զբոսաշրջության զարգացման հիմք
2. ՀՀ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ընդհանուր և տնտեսական բնութագիրը
3. ՀՀ...

Էջ 66 Գին 29700 Դիտել

Ուղևորափոխադրումների համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները Երևան քաղաքում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ուղևորափոխադրումների համակարգի դերն ու նշանակությունը քաղաքային տնտեսության մեջ
1.1. Ուղևորատար տրանսպորտի դերը քաղաքային տնտեսության համակար...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել

Մշակութային ժառանգությունը որպես զբոսաշրջության զարգացման ռեսուրս Հայաստանում

Բովանդակություն

1.2 Մշակութային ժառանգության դերը և նշանակությունը որպես զբոսաշրջության զարգացման ռեսուրս
Գլուխ 2. Հայաստանի տուրիստական ռեսուրսները
2.1 Բնական զբոսաշրջայի...

Էջ 49 Գին 22000 Դիտել

Մշակութային զբոսաշրջությունը ժամանակակից աշխարհում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Համաշխարհային մշակութային միջոցառումներն ու զբոսաշրջությունը
1.1 Մշակութային միջոցառումները` որպես իրադարձային տուրիզմի ձև
1.2...

Էջ 57 Գին 25500 Դիտել

Մաքսային քաղաքականությունը և դրա մշակման ու իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսային քաղաքականության իրականացման տեսական մոտեցումները
1.1. Մաքսային քաղաքականության էությունը, նպատակներն ու խնդիրները
1.2...

Էջ 69 Գին 31000 Դիտել

Վիզայի ազատականացումը որպես զբոսաշրջության զարգացման գործոն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՎԻԶԱՅԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԻԶԱՅԻ ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
1.1. Վիզայի հասկացությունը, տեսակները ...

Էջ 45 Գին 27000 Դիտել

Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ներուժի ուսումնասիրություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Համայնքային զբոսաշրջության առանձնահատկությունները և տեղը զբոսաշրջության ոլորտում

Գլուխ 2. Երևան քաղաքի զբոսաշրջայի...

Էջ 75 Գին 30000 Դիտել

Արգելքների և սահմանափակումների կիրառման հիմնախնդիրը ԵԱՏՄ անդամակցության պայմաններում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Արգելքների և սահմանափակումների բնութագիրը և դրանց կիրառման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Արգելքների և սահամանափակումենրի էությունը և տնտեսակ...

Էջ 61 Գին 25 000 Դիտել
1234567