diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտություն այլ

Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների արդի վիճակը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ենթակառուցվածքները՝ որպես զբոսաշրջության զարգացման հիմք
2. ՀՀ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ընդհանուր և տնտեսական բնութագիրը
3. ՀՀ...

Էջ 66 Գին 31000 Դիտել

Բնության ժառանգությունը և զբոսաշրջությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ. բնաշխարհագրական ռեսուրսները որպես զբոսաշրջության զարգացման գործոններ
1.1 Հանգստի կազմակերպման բնաշխարհագրական գործոնները ՀՀ-ում Էջ 51 Գին 23000 Դիտել

Զբոսավարի գիտելիքների և հմտությունների շրջանակը ժամանակակից զբոսաշրջության ոլորտում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Զբոսավարի աշխատանքի էությունը, զբոսավարի մասնագիտական պահանջները և պարտականությունները
1.1 Զբոսավարի մասնագիտական գիտելիքների և հմտու...

Էջ 62 Գին 29500 Դիտել

Հանրային սննդի ծառայությունների առաջմղումը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հանրային սնունդը որպես սպասարկման ոլորտի յուրահատուկ բնագավառ
1.1 Սննդի նկատմամբ պահանջմունքի բավարարման առանձնահատկությունը
1...

Էջ 67 Գին 32000 Դիտել

Հասարակական բարեկեցության գնահատման տեսամեթոդական հիմնախնդիրները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հասարակական բարեկեցության հայեցակարգային մոտեցումներն ու առանձնահատկությունները
1.1. Հասարակական բարեկեցությունը որպես տնտեսական կատե...

Էջ 58 Գին 27000 Դիտել

Մաքսային ընթացակարգերի ազդեցությունը մաքսային վճարների հաշվարկման և վճարման վրա

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային վճարների էությունը, դրանց կարգավորման իրավական դաշտը
1.1 Մաքսային ընթացակարգերի էությունը, տեսակներ...

Էջ 72 Գին 30000 Դիտել

Միջազգային մաքսային գործում ՀՀ մաքսային մարմինների դերակատարությունը

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Մաքսային գործի էությունը և կազմակերպումը ՀՀ-ում
1.1. Մաքսային գործի էությունը և նշանակությունը
1.2. Մաքսային գործի կազմակերպումը շուկայական հարաբերություն...

Էջ 43 Գին 20000 Դիտել

Ապրանքի ծագման երկրի որոշման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ապրանքի ծագման երկրի որոշման ընդհանուր սկզբունքները
1.1. Ապրանքի ծագման երկրի որոշման կանոնները և դրանց նշանակությունը
1.2 Մաքսային մա...

Էջ 64 Գին 29000 Դիտել

Փոքր բիզնեսի հիմնախնդիրները ուղևորատար տրանսպորտում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Փոքր բիզնեսի էությունը, նշանակությունը և դրա զարգացման հեռանկարները
1.1 Փոքր բիզնեսի էությունը և զարգացման միտումները
1.2 Փոքր բիզնեսի...

Էջ 65 Գին 30000 Դիտել

Հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների և ծառայությունների զարգացման միտումները

Բովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1. Հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների և ծառայությունների տեսական մոտեցումները
1.1 Հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների և ծառայությունն...

Էջ 40 Գին 18000 Դիտել
12345678