diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Աշխատանքի սոցիոլոգիա

Սոցիալական աշխատանքի դերը համայնքի զարգացման ծրագրերի մշակման և կառավարման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները, սկզբունքները, օրինաչափությունները
1.1. Սոցիալական աշխատանքի էությունը, բովանդակությունը, առանձն...

Էջ 20 Գին 6000 Դիտել