diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Գին Գնագոյացում

Դրամական գների համաձայնեցման գործընթացը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դրամական գների համաձայնեցնող դերը
2. Հիմնական գործընթացը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Պոլ Հ...

Էջ 14 Գին 2.000 Դիտել