diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հայոց լեզու և գրականություն

Աստիճանավորման (Գրադացիայի) առանձնահատկությունները Վահան Տերյանի «Մթնշաղի անուրջներ» և «Երկիր Նաիրի» շարքերում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Աստիճանավորումը մթնշաղի անուրջներ ժողովածուում
Գլուխ 2. Աստիճանավորումը երկիր նաիրի շարքում և այլ շարքերի ստեղծագործություններում
Էջ 46 Գին 23000 Դիտել

Ըղձական ապառնի և անցյալ ժամանակաձևերի կիրառությունները Հ. Ղուկասյանի «Բոգդան Սալթանով» վեպում

Բովանդակություն

Ներածություն
Առաջին գլուխ ըղձական ապառնի և անցյալ ժամանակաձևերի իմաստային կիրառությունները Հ. Ղուկասյան «բոգդան սալթանով» վեպում
1.1 Եղանակի քերականական կա...

Էջ 65 Գին 32000 Դիտել

Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Խաչատուր Աբովյանի ուղեգրություններում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Խաչատուր Աբովյանի հայերեն ուղեգրությունները
1.1 Երկու վերելքները Արարատի գագաթ
1.2 Նամակ-ուղեգրություն «Առ բարեսնունդ և սիրելի...

Էջ 43 Գին 20000 Դիտել

Քաոս վեպի սոցիալական ընդգրկումն ու կոնֆլիկտի առանձնահատկությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1․ «Քաոս» վեպի սոցիալական ընդգրկումները
1․1 Բուրժուազիա
1․2 Ոսկի երիտասարդություն
1․3 Աշխատավորական խավ
Գլուխ 2. «Ք...

Էջ 44 Գին 20000 Դիտել

Պատկերավորման-արտահայտչական համակարգ

Բովանդակություն

Գլուխ 2. Պատկերավորման-արտահայտչական համակարգ
2.1 Պատկերավորման համակարգ
2.1.1 Փոխաբերություն
2.1.2 Անձնավորում
2.1.3 Չափազանցություն
...

Էջ 28 Գին 11000 Դիտել

Դարձվածքների և ասացվածքների ուսումնասիրումը բնագրի շուրջ աշխատանքների ընթացքում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ առաջին. Դարձվածքները և ասացվածքները ժամանակակից հայերենում
1.1 Դարձվածքները ժամանակակից հայերենում
1.2 Ասացվածքները ժամանակակից հայերենու...

Էջ 33 Գին 11000 Դիտել

Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ առաջին. Վահան Տերյանի և Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նաիրի»-ները
Գլուխ երկրորդ. Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպի սյուժեն և կերպարները
Գլուխ երրոր...

Էջ 40 Գին 16000 Դիտել

Հոլովական զուգաձևությունների դրսևորումը Թումանյանի պոեմներում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1 . Զուգաձևություններ
1.1. Զուգաձևություններ: Դրանց տեսակները
1.2. Զուգաձևությունները հոլովական համակարգում
Գլուխ 2. Հոլովական զու...

Էջ 41 Գին 15000 Դիտել

Հովհաննես Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» էպոսը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. «Սասնա ծռեր» էպոսի գեղարվեստական մշակումների գեղարվեստական առանձնահատկությունները
Գլուխ 2. Հ. Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» էպոսը
Ա. Էպո...

Էջ 52 Գին 21000 Դիտել

Միքայել Նալբանդյանի Ազատության շեփոր երգերի ուսուցումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Միքայել Նալբանդյանը ազատության երգիչ
Գլուխ 2. Նալբանդյանի ստեղծագործության ուսուցումը
Եզրակացություն

Հատված
Մ. Ն...

Էջ 33 Գին 13000 Դիտել
123