diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Բանկային գործ

Իրացվելիության ռիսկի սահմանումը

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1.Իրացվելիության ռիսկի սահմանումը, հասկացությունը
2.Իրացվելիության ռիսկի գնահատման սթրես-թեստեր
Եզրակացություն
Օգտագ...

Էջ 16 Գին 2.500 Դիտել

Աճուրդային վաճառքի կազմակերպումը

Միջազգային պրակտիկայում օգտագործում ենք առևտրի կազմակերպմա չորս եղանակ: Դրանք են` աճուրդ, մասնագետներով կազմակերպվող համակարգ, մարքեթմեյքերների գնանշման համակարգ, հայտային կամ, այլ կերպ ասած, էլոկտրոն...

Էջ 4 Գին 800 Դիտել

ԱրՔա միասնական վճարային համակարգի ձևավորումը, կառուցվածքը և մատուցվող ծառայությունները

-

Էջ 6 Գին 1.000 Դիտել

Հայաստանի Հանրապետության բանկային իրավունքի առարկան, սկզբունքները, համակարգը և աղբյուրները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բանկային իրավունքի առարկայի և կարգավորման մեթոդի հասկացությունը
2. Բանկային իրավունքի տեղը ՀՀ իրավունքի համակարգում, կապը իրավունքի մյուս ճյուղերի ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Բանկային գործունեություն իրականացնող մարմինների համակարգը և իրավական վիճակի առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կարգավիճակի իրավական առանձնահատկությունները
2. ՀՀ առևտրային բանկերի գործունեության իրավական ռեժիմը
Եզրակացություն
...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

ՀՀ բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բանկային գործունեության տնտեսական և իրավական հիմքերը
2. Բանկային գործունեության հասկացությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականությա...

Էջ 12 Գին 3600 Դիտել