diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Քրեական իրավունք

Առանձին դաժանությամբ սպանություն

Առանձին դաժանությունը դրսևորվում է սպանության ընթացքում կամ դրանից առաջ տուժողին առանձնակի ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանքներ պատճառելու մեջ: Մասնավորապես, աոանձին դաժանության դրսևորում կարող են համարվ...

Էջ 7 Գին 2100 Դիտել