diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Սոցիոլոգիա

Սոցիալական լարվածությունը որպես սոցիոլոգիական ուսումնասիրության առարկա

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Սոցիալական լարվածությունը որպես սոցիոլոգիական ուսումնասիրության առարկա
1.1․ Սոցիալական լարվածության սոցիոլոգիական մեկնաբանությունը
1.2 Սոցիալական լարվածու...

Էջ 32 Գին 13000 Դիտել