diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Բարձրագույն կրթություն

Հետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը կրթական հաստատություններում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հետազոտական աշխատանքի էությունը, նպատակներն ու խնդիրները
2. Հետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը սովորողների տարբեր խմբերում
Եզրակ...

Էջ 15 Գին 2.500 Դիտել

Մասնագիտական կրթական ծրագրի ապահովման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող հիմնական մասնագիտական կրթական ծրագրերը
2. Մասնագիտական կրթական ծրագրի ապահովման հիմնախնդիրները
Էջ 10 Գին 2.000 Դիտել