diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ինֆորմատիկա ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

Կազմակերպության կառավարման ավտոմատացված համակարգերի հետազոտում և մշակում

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱԶՄԸ
1...

Էջ 50 Գին 15.000 Դիտել