diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Մարկետինգ

Նորագույն, նոր ապրանքի վաճառահանման մարքեթինգային առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Նոր ապրանքն իբրև կազմակերպության առաջընթացի գործոն
1.1. Կազմակերպության զարգացման համար նոր ապրանքի ներմուծման նշանակությունը
...

Էջ 74 Գին 32000 Դիտել

Պատրաստի արտադրանքի իրացման հիմնախնդիրները Ջերմուկ գրուպ ՓԲԸ-ում

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
1.1.Պատրաստի արտադրանքի գնահատումը և հաշվառումը
1.2.Պատրաստի արտադրանքի իրացմա...

Էջ 70 Գին 40,000 Դիտել