diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Հաշվապահական հաշվառում

Ակտիվների շրջանառելիության վերլուծությունը և դրա ազդեցությունը կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վրա

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.1.Ակտիվների տնտեսագիտական բովանդակությունը և դ...

Էջ 91 Գին 25.000 Դիտել

Ապրանքային պաշարների գործոնային վերլուծություն

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ1. ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.1.Պաշարների տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.2.Պաշարների հաշվապահակա...

Էջ 108 Գին 25.000 Դիտել