diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ էկոնոմետրիկա

Բազմակի ռեգրեսիա և կոռելյացիա

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բազմակի կամ բազմագործոն ռեգրեսիա
2. Դետերմինացիայի և կոռելյացիայի բազմակի գործակիցները
3. Կոռելյացիայի մասնակի գործակիցը
4. Կապի ոչ...

Էջ 15 Գին 8500 Դիտել

Հավանականությունների տեսության տարրերը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Պատահարներ, պատահարների հավանականություն
2. Միացությունների տեսության տարրեր
3. Լրիվ հավանականություն, Բայեսի բանաձև
4. Երկրաչափական...

Էջ 17 Գին 8500 Դիտել