diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Գյուղատնտեսական մեքենաներ

Մեքենաների քարշային դիմադրությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Մեքենաների տեսակարար քարշային դիմադրությունը
2. Մեքենաների քարշային դիմադրությունը
3. Մեքենաների քարշային դիմադրության վրա ազդող գործոնները<...

Էջ 10 Գին 4000 Դիտել