diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մարկետինգ

Ալկոհոլային խմիչքների բիզնես մրցակցային շուկայի ձևավորումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Շուկայի մրցակցային մոդելների ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Մրցակցության էությունը, նշանակությունը և գործառույթները
1.2 Շ...

Էջ 69 Գին 30000 Դիտել

Ինտերնետ մարքեթինգը՝ որպես կազմակերպության մրցունակության բարձրացման գործիք (Անիտուր կազմակերպության օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ինտերնետ մարքեթինգի ընդհանուր բնութագիրը
1.1 Ինտերնետ մարքեթինգի էությունը և դերը մարքեթինգային համակարգում
1.2 Ինտերնետ մարքեթինգի առ...

Էջ 67 Գին 30000 Դիտել

Գովազդի պլանավորումը և իրականացումը ՀՀ օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Գովազդի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.1. Գովազդի էությունը, նշանակությունը և տեսակները
1.2. Գո...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել

Մարքեթինգի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները «Տաշիր Պիցցա»-ի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մարքեթինգի դերը և կարեվորությունը կազմակերպության կառավարման համակարգում
1.1 Մարքեթինգային գործունեության էությունը և առանձնահատկությունները<...

Էջ 63 Գին 27000 Դիտել

Ֆրանչայզինգային ընկերության մարքեթինգային գործունեության վերլուծությունն ու կատարելագործումը Armenia Marriott Hotel

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆրանչայզինգային գործունեության կազմակերպման տեսամեթոդական հիմքերը
1.1.Ֆրանչայզինգի հասկացությունը, ֆրանչայզինգային ընկերությունների կ...

Էջ 68 Գին 30000 Դիտել

Կազմակերպության իրացման համակարգի վերլուծությունը և կատարելագործումը «Գոարտ Սթոուն» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Իրացման գործունեության վերաբերյալ գրականության ակնարկ
Գլուխ 2․ Իրացման գործընթացի կազմակերպման փորձը «Գոարտ Սթոուն» ՍՊԸ-ում
2․...

Էջ 30 Գին 13000 Դիտել

Գենդերային հիմնախնդիրները մարքեթինգում «ՍՏՐՈՆԳ ՋԻՄ» ՍՊԸ ընկերության օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. «Գենդերային հավասարություն» և «գենդերային մարքեթինգ» հասկացությունների զարգացման տեսամեթոդական հիմքերը
1.1. «Գենդեր» և «գենդերային հա...

Էջ 64 Գին 29000 Դիտել

Բրենդ հասկացությունը և նրա էությունը

Բովանդակություն

1. Բրենդ հասկացությունը և նրա դերը
2. Բրենդի ստեղծման և զարգացման կազմակերպումը
3. Կազմակերպական բրենդի առանձնահատկությունները և փուլերը

Հատ...

Էջ 27 Գին 12000 Դիտել

PR արշավների կազմակերպման առանձնահատկությունները հայաստանյան բուքմեյքերական ոլորտում Vivaro և Totogaming ընկերությունների օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռազմավարական PR-ի էությունն ու PR արշավների կազմակերպումը
1․1 Ռազմավարական PR-ի էությունն ու ձևավորման նախադրյալները
1․2 PR ար...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել

PR արշավների կազմակերպման առանձնահատկությունները հայաստանյան բուքմեյքերական ոլորտում Vivaro և Totogaming ընկերությունների օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռազմավարական PR-ի էությունն ու PR արշավների կազմակերպումը
1․1 Ռազմավարական PR-ի էությունն ու ձևավորման նախադրյալները
1․2 PR ար...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել
123