diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Միկրոտնտեսագիտություն

Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Սննդամթերքի անվտանգությունը, չափանիշներն ու գնահատականները
1.1. Սննդամթերքի անվտանգության էկոլոգո-սոցիալական ասպեկտները
1.2. Ս...

Էջ 57 Գին 27000 Դիտել

Տրանսպորտի ոչ ավանդական տեսակների զարգացման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տրանսպորտի ոչ ավանդական տեսակներն ու դրանց նշանակությունը
1.1. Տրանսպորտի ոչ ավանդական տեսակները
1.2. Տրանսպորտի ոչ ավանդական ...

Էջ 26 Գին 12000 Դիտել

ՓՄՁ խթանման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Գլուխ. 1. ՓՄՁ խթանման հնարավորությունները ՀՀ-ում
1.1 ՓՄՁ կարգավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում
1.2 ՓՄՁ խթանման ֆինանսավարկային լծակները ՀՀ-ում

...

Էջ 16 Գին 5000 Դիտել

Մանրածախ առևտրի զարգացումը և բարելավման խնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ. 1 Մանրածախ առևտրի զարգացումը և բարելավման խնդիրները
1. 1 Մանրածախ առևտրի զարգացումը և բարելավման խնդիրները
1. 2 Մանրածախ առևտրական ցանցի տեսակները և բնութագ...

Էջ 20 Գին 8000 Դիտել

Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշխվածությունը և զարգացման միտումները

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշխվածությունը և զարգացման միտումները
1. 1 Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշման սկզբունքերը և ռազմավարությունը
1.2 ՀՀ մանրածա...

Էջ 17 Գին 5000 Դիտել

Առևտրամիջնորդային գործառնություններ

Բովանդակություն
Գլուխ 3. Առևտրամիջնորդային գործառնություններ
3.1. Առևտրամիջնորդային գործառնությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
3.2. Առևտրամիջնորդային գո...

Էջ 15 Գին 5000 Դիտել

ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման և խթանման միջազգային փորձը
2.1. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վրա ազդող գործոնների գնահատման միջազգային փոր...

Էջ 40 Գին 16000 Դիտել

Подходы к модернизации складских помещений компании СП ООО “Роял Армения” в Ереване

Բովանդակություն
Глава 1. Подходы к модернизации складских помещений компании СПООО “Роял Армения” в Ереване
1.1 Виды продукции компании СПООО “Роял Армения” в Ереване
1.2 Существу...

Էջ 46 Գին 20000 Դիտել

Փոքր ու միջին բիզնեսի կայացման առանաձնահատկությունները և խնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. ՓՄՁ և հարկային համակարգի ձևավորման մեթոդական հիմքերը և օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը
1.1. ՓՄՁ-ների տեղը և դերը տնտեսական հարաբերությունն...

Էջ 61 Գին 26000 Դիտել

Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգների ռիսկերի նվազեցման ուղիները և մեթոդները «Գրանդ քենդի» օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգներն ու ռիսկերը. դրանց նվազեցման մոտեցումները
1.1 Ձեռնարկատիրական բիզնեսի էությունը և գործունեության առան...

Էջ 69 Գին 28000 Դիտել
123