diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հաշվապահական հաշվառում

Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների ընդհանրությունների և տարբերությունների ուսումնասիրություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1 Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների ընդհանրությունների և տարբերությունների հիմնական բնութագրերը

Գլուխ 2 Հետաձգված ...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

Հակամենաշնորհային քաղաքականության ձևավորման և իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԱԶԱՏ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆ
1. 1 Տնտեսական մրցունակության էությունը, մրցակցային առավելությունները և ...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել

Հիմնական միջոցներ, դրանց դերն ու նշանակությունը

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Հիմնական միջոցներ, դրանց դերն ու նշանակությունը
1. 1 Հիմնական միջոցների սահմանումն ու դասակարգումն ըստ ՀՀՄՍ 16-ի
1. 2 Հիմնական միջոցների վերաբերյալ տեղեկա...

Էջ 16 Գին 5000 Դիտել

Կապիտալի կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները առևտրային կազմակերպություններում («Արտֆուդ» Արտաշատի պահածոների գործարան)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Առևտրային կազմակերպությունների կապիտալի կառուցվածքի և կառավարման մեխանիզմների վերլուծության տեսական մոտեցումները
1.1 Առևտրային...

Էջ 66 Գին 29000 Դիտել

Ամորտիզացիոն քաղաքականությունը և դրա իրականացումը ՀՀ առևտրային կազմկակերպություններում

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Ամորտիզացիոն քաղաքականության տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Ամորտիզացիոն քաղաքականության էությունը և կառուցվածքը
1.2 Ամորտիզացիա հասկացությունը և ամորտիզաց...

Էջ 42 Գին 18000 Դիտել

Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի ֆինանսական և հարկային հաշվառումը «Միարմա Գրուպ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1. Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի ֆինանսական եվ հարկային հաշվառումը
1.1 Դեբիտորական պարտքերի էությունը և նշանակությունը
1.2 Դեբիտ...

Էջ 64 Գին 29000 Դիտել

Դրամական հոսքերի հաշվարկման ուղղակի և անուղղակի մեթոդների համեմատական վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1 Դրամական միջոցների տնտեսական բովանդակությունը
1.1.Դրամական միջոցների հոսքերնէությունը , դերը և նշանակությունը
1.2.Դրամական միջո...

Էջ 65 Գին 27000 Դիտել

Ծախսումների հաշվառումը և վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ծախսումների էությունը և դասակարգման տեսական և մեթոդական հիմքերը
1.1 Ծախսումների տնտեսական բովանդակությունը և կառուցվածքը
1.2 Ծ...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Հարկային հաշվապահությունը շինարարական կազմակերպություններում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Շինարարական բիզնեսը որպես հարկման առանձնահատուկ օբյեկտ
1.1.Շինարարական բիզնեսի մասնակիցները և նրանց փոխհարաբերությունները
1.2....

Էջ 66 Գին 24000 Դիտել

Կրեդիտորական պարտքեր

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կրեդիտորական պարտքերի տնտեսական բովանդակությունը
1.1 Կրեդիտորական պարտքերի էությունը, վերլուծության նշանակությունը
1.2 Կրեդիտո...

Էջ 64 Գին 25600 Դիտել
123