diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հաշվապահական հաշվառում

Պաշարների հաշվառման և արդյունավետության գնահատումը «ՎԻՊԵԿՈ ԱՄ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պաշարների հաշվառման և արդյունավետության գնահատումը «ՎԻՊԵԿՈ ԱՄ» ՍՊԸ-ում
1. «ՎԻՊԵԿՈ ԱՄ» ՍՊԸ –ի պաշարների հաշվառումը
2. «ՎԻՊԵԿՈ ԱՄ» ՍՊԸ-ի...

Էջ 33 Գին 14000 Դիտել

Արտադրական ծախսումների վերլուծությունը «Թայմ թու իթ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Արտադրական ծախսումների վերլուծությունը «Թայմ թու իթ» ՍՊԸ-ում
1․1 «Թայմ թու իթ» ՍՊԸ-ի ուղղակի նյութական և աշխատանքային ծախսումների վերլուծությունը
...

Էջ 20 Գին 8000 Դիտել

Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների ընդհանրությունների և տարբերությունների ուսումնասիրություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1 Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների ընդհանրությունների և տարբերությունների հիմնական բնութագրերը

Գլուխ 2 Հետաձգված ...

Էջ 70 Գին 35000 Դիտել

Հակամենաշնորհային քաղաքականության ձևավորման և իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԱԶԱՏ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆ
1. 1 Տնտեսական մրցունակության էությունը, մրցակցային առավելությունները և ...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել

Հիմնական միջոցներ, դրանց դերն ու նշանակությունը

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Հիմնական միջոցներ, դրանց դերն ու նշանակությունը
1. 1 Հիմնական միջոցների սահմանումն ու դասակարգումն ըստ ՀՀՄՍ 16-ի
1. 2 Հիմնական միջոցների վերաբերյալ տեղեկա...

Էջ 16 Գին 5000 Դիտել

Կապիտալի կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները առևտրային կազմակերպություններում («Արտֆուդ» Արտաշատի պահածոների գործարան)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Առևտրային կազմակերպությունների կապիտալի կառուցվածքի և կառավարման մեխանիզմների վերլուծության տեսական մոտեցումները
1.1 Առևտրային...

Էջ 66 Գին 29000 Դիտել

Ամորտիզացիոն քաղաքականությունը և դրա իրականացումը ՀՀ առևտրային կազմկակերպություններում

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Ամորտիզացիոն քաղաքականության տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Ամորտիզացիոն քաղաքականության էությունը և կառուցվածքը
1.2 Ամորտիզացիա հասկացությունը և ամորտիզաց...

Էջ 42 Գին 18000 Դիտել

Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի ֆինանսական և հարկային հաշվառումը «Միարմա Գրուպ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1. Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի ֆինանսական եվ հարկային հաշվառումը
1.1 Դեբիտորական պարտքերի էությունը և նշանակությունը
1.2 Դեբիտ...

Էջ 64 Գին 29000 Դիտել

Դրամական հոսքերի հաշվարկման ուղղակի և անուղղակի մեթոդների համեմատական վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1 Դրամական միջոցների տնտեսական բովանդակությունը
1.1.Դրամական միջոցների հոսքերնէությունը , դերը և նշանակությունը
1.2.Դրամական միջո...

Էջ 65 Գին 27000 Դիտել

Ծախսումների հաշվառումը և վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ծախսումների էությունը և դասակարգման տեսական և մեթոդական հիմքերը
1.1 Ծախսումների տնտեսական բովանդակությունը և կառուցվածքը
1.2 Ծ...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել
123