diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Ինֆորմատիկա ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

Corel draw

Corel Draw-ն հանդիսանում է վեկտորային գրաֆիկներոի փոփոխության միջոց, միաժամանակ լինելով Corel կազմակերպության ամենահայտնի արտադրանքը: Ծրագիրը օգտագործվում է ոչ միայն պրոֆեսիոնալների կողմից համապատասխա...

Էջ 6 Գին 700 Դիտել

Փոստային հաղորդագրությունների կազմակերպումը և պլանավորումը

1. Փոստային հաղորդագրությունների կազմակերպումը և պլանավորումը
2. Ժամանակակից օպտիկական հաղորդման համակարգեր
3. Թվային ավտոմատ հեռախոսային կայանների կառուցվածքային սխեմաները, կոմուտացման ...

Էջ 8 Գին 1.000 Դիտել

Ռադիոռելեային կապ

Ռադիոռելեային կապը սերտ կապված է ռադիոկապի հետ: Ռադիոալիքներով իրականացվում է կապ, որն անվանում են ռադիոկապ: Հաղորդագրությունների հաղորդման կետում տեղադրվում է ռադիոհաղորդիչ սարքավորումը, որն ունի ռադ...

Էջ 8 Գին 1.000 Դիտել

Ֆայլային համակարգ

-

Էջ 3 Գին 400 Դիտել

Շարժական կապ

Շարժական` ֆլեշ ինտերնետի մասին
Ընդհանուր տեղեկություններ շարժական կապի վերաբերյալ

Շարժական ինտերնետ է կոչվում անլար գերարագ ինտերնետային կապը` շարժական մոդեմների կամ այլ սարքերի ...

Էջ 5 Գին 750 Դիտել

Ամեն ինչ համակարգչի մասին

Ներածություն
Ամեն ինչ համակարգչի մասին
Համակարգչի ներքին սարքերը
Համակարգչի արտաքին սարքերը
Եզրակացություն
...

Էջ 20 Գին 3.000 Դիտել

Էլեկտրոնային փոստ MS outlook ծրագրի կառուցվածքը, աշխատանքի կազմակերպումը

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Горбачев А. Г., Котлеев Д. В. Microsoft outlook. Органайзер для руководителей. М.: Издательский дом «ДМК - пресс», 2007г.
2. Гордон П. Использова...

Էջ 6 Գին 900 Դիտել

Ավտոմատ կառավարման համակարգ (ԱԿՀ)

Ավտոմատ կառավարման համակարգը (ԱԿՀ) մարդ- համակարգիչ համալիրն է, որտեղ հաստատված գործառույթները իրականացվում են մարդոու հետ միասին և համակարգչային տեխնոլոգիաների միջոցով: Տարբերում են արդյունաբերության...

Էջ 7 Գին 1.000 Դիտել