diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Լեզվաբանություն այլ

Բայի ժամանակային ձևերը անգլերենում և հայերենում

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Ժամանակային վերաբերության կարգը անգլերենում և հայերենում
2.Ապառնի ժամանակը անգլերենում և հայերենում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականո...

Էջ 15 Գին 2.200 Դիտել

Բառարանագրություն

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Բառանագրության սկզբնավորման պատմությունը
2. Միջնադարյան պարսկական բառարանագրությունը և կապը լեզուների հետ
Եզրակացություն...

Էջ 11 Գին 2.000 Դիտել

Լեզվի փիլիսոփայություն

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. Լեզվի փիլիսոփայությունը ըստ Գեյման Շտայնթալի և Մորից Լացարուսի
2. Լեզվի փիլիսոփայությունը ըստ Վիլհելմ Վունդտի
3. Լեզվի...

Էջ 11 Գին 2.000 Դիտել