diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն

Պարենային ապրանքների շուկայի իրավիճակի զարգացման հեռանկարները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պարենային ապրանքների շուկայի իրավիճակը ՀՀ-ում
1. 1 Պարենային ապրանքների առաջարկը ՀՀ-ում
1.2 Պարենային ապրանքների պահանջարկը ՀՀ-ում
Էջ 71 Գին 29000 Դիտել