diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Ձեռնարկության տնտեսագիտություն

Առևտրական կազմակերպությունների շրջանառու միջոցների վերլուծությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Առևտրական կազմակերպության շրջանառու միջոցների ընդհանուր բնութագիրը
2. Շրջանառու միջոցները և ֆինանսական արդյունքը
3. Շրջանառու միջոցն...

Էջ 21 Գին 3.000 Դիտել

Առևտրական կազմակերպությունների իրացման ծախսերի էությունը և դասակարգումը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Առևտրական կազմակերպությունների իրացման ծախսերի էությունը և դասակարգումը
2. Առևտրական կազմակերպությունների իրացման ծախսերի պլանավորումը և դր...

Էջ 23 Գին 3.300 Դիտել

Առևտրական կազմակերպություններ հիմնական միջոցները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Առևտրական կազմակերպության հիմնական միջոցները և դրանց դասակարգումը
2. Հիմնական միջոցների հաշվառման կարգը
Եզրակացություն
Օգտագո...

Էջ 21 Գին 3.000 Դիտել