diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Մանկավարժություն

ԶԼՄ-ների դերը դեռահասների սոցիալականացման գործում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Թովմաս Թերզյանի ստեղծագործական ուղին և գրականագետների կարծիքները նրա մասին
1.1 Թովմաս Թերզյանի կյանքը և ստեղծագործությունները...

Էջ 59 Գին 30000 Դիտել

Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ աշխատանք

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ I. Մտավոր հաշմանդամության ընդհանուր բնութագիրը
1.1. Մտավոր հետամնացությունը որպես հաշմանդամություն, հասարակության վերաբերմունքը ...

Էջ 94 Գին 40000 Դիտել

Տեսողության խանգարումներ ունեցող միջին դպրոցականների ուշադրության զարգացման միջոցները

Ներածություն

Գլուխ1. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Գլուխ2.ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ...

Էջ 40 Գին 28000 Դիտել

Մանկավարժի միջանձնային հարաբերությունների էթիկան և կուլտուրան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ. ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
1.1 Մանկավարժական էթիկայի ծագու...

Էջ 70 Գին 35.000 Դիտել

Կրտսեր դպրոցական ուսումնական գործունեության գնահատման ժամանակակից համակարգը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
1.1 Կրտսեր դպրոցականի ճանաչողական գործունեության ընդհանուր բնութագիրը
Էջ 60 Գին 30.000 Դիտել

Ընտանեկան դաստիարակության արդյունավետ պայմանների ստեղծման հիմնախնդիրները

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ
1.1 Ընտանիքում արդյունավետ դաստիարակության կ...

Էջ 70 Գին 30.000 Դիտել

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ «ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
1.1 Աշխատանքային դաստիարակության նպատակները, խնդիրները, ...

Էջ 77 Գին 30.000 Դիտել