diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Իրավագիտություն այլ

Քրեակատարողական իրավունքի հասկացությունը, առարկան և համակարգը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Քրեակատարողական իրավունքի հասկացությունը և առարկան
2.Քրեակատարողական համակարգը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Էջ 11 Գին 2000 Դիտել