diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Բնագիտական գիտություններ այլ

Նախագծերի իրականացման հայեցակարգերի մշակումը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Նախագծերի իրականացման հայեցակարգերի մշակումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Мазур И. И., Шапиро В.Д. - Управ...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել