diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Քաղաքացիական իրավունք

Քաղաքացու գործարարական գործունեությունը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐ
1.1. Գործարարական գործունեության սուբյեկտների հասկացությունը և տեսակնե...

Էջ 26 Գին 3.500 Դիտել