diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Տնտեսագիտության տեսություն

Պահանջմունքներ, պահանջմունքների տեսություններ

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Պահանջմունքների վերլուծությունը վարքաբանական դպրոցի տեսություններում
1.1.Ա. Մասլոուի պահանջմունքների տեսությունը
1.2.Պահանջմունքների ...

Էջ 16 Գին 3.200 Դիտել

ՎԱԼՅՈՒՏԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎՐԱ

Բովանդակություն

1. Ներածություն
2. Վալյուտային փոխարժեքի հասկացությունը
3. Վալյուտային փոխարժեքի վրա ազդող երկարաժամկետ և կարճաժամկետ գործոններ
4. Վալյուտային փոխա...

Էջ 28 Գին 3000 Դիտել

Դոլարիզացիան Հայաստանում

Բովանդակություն

Ներածություն
Դոլարիզացիան և նրա դրսևորումները

Տնտեսական կառավարման դժվարությունները դոլարիզացիայի պայմաններում

Դոլարիզացիան բացատրող...

Էջ 28 Գին 3.000 Դիտել

Կաթնամթերքի համաշխարհային առաջարկ և պահանջարկ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կաթնամթերքի համաշխարհային առաջարկ և պահանջարկ: ՀՀ վերջին 5 տարում որքա՞ն կաթնամթերք է ներմուծվել
2. ՀՀ-ում ի՞նչ մանրածախ գներով է վաճառվու...

Էջ 15 Գին 2000 Դիտել

Մսամթերքի համաշխարհային առաջարկ և պահանջարկ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մսամթերքի համաշխարհային առաջարկ և պահանջարկ: ՀՀ վերջին 5 տարում որքա՞ն մսամթերք է ներմուծվել
2. ՀՀ-ում ի՞նչ մանրածախ գներով է վաճառվում մսա...

Էջ 15 Գին 2000 Դիտել

Մսամթերքի արտադրություն

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մսամթերքի արտադրության կազմակերպումը
2. Մսամթերքի արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկություններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները
3. Մսամթ...

Էջ 20 Գին 3.000 Դիտել

Մաքսային սահմանով անցնող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը ֆիզիկական անձանց կողմից

Բովանդակություն

Ներածություն
1. ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ներմուծման սկզբունքները
2. Ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսային սահմանով ապրանքների և...

Էջ 20 Գին 2.500 Դիտել

Բիզնես պլան՝ Համակարգչային խաղեր ստեղծող ընկերություն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. «CompGames» ՍՊԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Ընկերության ամփոփ բնութագիրը
1.2. Թողարկվող խաղերը, մատուցվող ծառայությունները
Էջ 25 Գին 3.700 Դիտել

Շուկայի ձախողումները և պետության միջամտության անհրաժեշտությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. «Շուկայի ձախողումներ» հասկացությունը և դրսևորման ձևերը
2. Շուկայի ձախողման հիմնական պատճառները
3. Պետության միջամտության անհրաժեշտությունը Էջ 30 Գին 4.500 Դիտել

Տնտեսական հավասարակշռության տեսություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Տնտեսական հավասարակշռության էությունը և դրսևորումները
2. Տնտեսական հավասարակշռության տեսությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրակա...

Էջ 17 Գին 2.500 Դիտել
12