diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Քաղաքագիտություն

Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման և կայացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Քաղաքացիական հասարակության հասկացությունը, կառուցվածքը և բաղադրիչները
1.1 Քաղաքացիական հասարակության հասկացությունը
1.2Քաղաքաց...

Էջ 80 Գին 35000 Դիտել

ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի քաղաքական կոմունիկացիայի համեմատական վերլուծություն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՊԻ-ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.1 Հաղորդակցություն, կոմունիկացիա տարրեր
1.2 Քաղաքական հաղորդակցության,...

Էջ 89 Գին 30.000 Դիտել