diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Գործավարություն

Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Գործարարական հարաբերությունների ընդհանուր բնութագիրը
1.1. Գործարարական հարաբերությունների էությունը
1.2. Գործարարական հարաբերություննե...

Էջ 50 Գին 40000 Դիտել