diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Քրեաբանություն

Բռնի շահադիտական հանցավորության բնութագիրը և դետերմինացիան

Բռնի - շահադիտական հանցավորությունը հանցագործությունների համակցություն է, որն իրականացվում է ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ կամ գործադրման սպառնալիքով, անմիջական նպատակ ունենալով զրկել մարդուն կյանքից կամ...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Վիկտիմոլոգիական պրոֆիլակտիկա

Քրեաբանական գրականության մեջ վերջին տարիներին առավել խորը անդրադարձ է կատարվում տարբեր հանցագործություններից տուժողների` դրանց նախազգուշացման վիկտիմոլոգիական պրոֆիլակտիկայի ակտիվ մասնակից դարձնելու խն...

Էջ 11 Գին 1.500 Դիտել