diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մենեջմենթ

Անձնակազմի կառավարումը մեքենաշինական գործարանի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Անձնակազմի կառավարման համակարգի ձևավորումը, վերլուծման մեթոդները մեքենաշինական ձեռնարկություններում, աշխատանքային կոմունիկացիները և դրանց դե...

Էջ 41 Գին 17000 Դիտել

Ռազմավարական կառավարման հիմնական ուղղութունները «Հայկական ավիաուղիներ» ձեռնարկությունում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ռազմավարական կառավարման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
1.1 Կազմակերպության ռազմավարությունը և մշակման անհրաժեշտությունը շուկայական...

Էջ 61 Գին 24400 Դիտել

Կառավարման կատարելագործման ուղղությունները օդային տրանսպորտում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Օդային տրանսպորտի զարգացման ռազմավարական ուղղությունները ՀՀ-ում
1.1 ՀՀ օդային տրանսպորտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
1.2 Հ...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել

ՀՀ էներգետիկայի կառավարման համակարգը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կառավարման ճյուղային մարմինները և նրանց գործառույթները
1.1 Ճյուղային կառավարման մարմինները և նրանց գործառույթները
1.2 Ճյուղայի...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

Որակի կառավարում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Որակ հասկացությունը, դրա էությունը և առանձնահատկությունները
1.1 Արտադրանքի որակի էությունը
1.2 Որակի պարամետրերը, որակը որոշող...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

Բանկային ծախսերի վերլուծությունը և նպատակային կառուցվածքի ապահովումը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային ծախսերի տեսակները և կառուցվածքը
1.1 Բանկային գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունները
1.2 Բանկի տոկոսային ծ...

Էջ 51 Գին 20400 Դիտել

Պետության կադրային քաղաքականությունը հանրային կառավարման համակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Պետության կադրային քաղաքականության նշանակությունը և խնդիրները
1.1 Պետության կադրային քաղաքականության էությունը և նշանակությունը
...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Պետական ապարատի կառուցվածքը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Պետական ապարատի կառուցվածքը
1.1 Ապարատի հասկացությունը և հարաբերակցությունը մեխանիզմի հետ
1.2 Պետական ապարատի կառուցվածքը
Էջ 52 Գին 20000 Դիտել

Անձնակազմի կառավարման քաղաքացիական ծառայության առանձնահատկությունները տարածքային կառավարման համակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Անձնակազմի կառավարման առանձնահատկությունները տարածքային կառավարման համակարգում
1.1 Անձնակազմի կառավարման էությունը և փուլերը
1...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

Բիզնես պլանի մշակման մեթոդաբանության կատարելագործման խնդիրները Երևանի կոնյակի գործարանում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բիզնես — պլանի առանձնահատկությունները և մշակման մոտեցումները
1.1 Պլանավորման անհրաժեշտությունն ու առանձնահատկությունները շուկային անց...

Էջ 67 Գին 26000 Դիտել
12345