diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հայոց լեզու և գրականություն

Զուգաձևությունները գրաբարի բայի խոնարհման համակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն
Առաջին գլուխ. Զուգաձևությունները բայակազմական համակարգում
1.1 Լծորդափոխական եվ հիմքափոխական զուգաձևություններ զուգաձևությունները դերբայական համակարգու...

Էջ 46 Գին 20000 Դիտել