diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մանկավարժություն

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԳԼՈՒԽ I. ՄԵԹՈԴԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 5 § 1. Մաթեմատիկական տրամաբանության տարրեր 5 § 2. Ալգորիթմական նախագիտելիքներ 14 § 3. Կրտսեր դպրոցականների մեջ ալգոր

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ I. ՄԵԹՈԴԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
§ 1. Մաթեմատիկական տրամաբանության տարրեր
§ 2. Ալգորիթմական նախագիտելիքներ
§ 3. Կրտ...

Էջ 40 Գին 12.000 Դիտել

Ժամանակի կառավարումը որպես սթրեսի հաղթահարման միջոց

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍԹՐԵՍՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.1 Սթրեսը որպես հոգեբանական վիճակ
...

Էջ 80 Գին 30.000 Դիտել

Կինեզիոթերապիայի դերը մանկական ուղեղային կաթվածով հիվանդ երեխաների սոցիալական ինտեգրման հարցում

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԱԹՎԱԾ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Մանկական ուղեղային կաթվածի տեսակները, առաջացման պատճառները
1...

Էջ 80 Գին 30.000 Դիտել