diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Իրավագիտություն այլ

Եվրոպական միության դատարանի կառուցվածքը և գործառույթները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Եվրոպական Միության դատարանի կառուցվածքը
1.1.Եվրոպական Միության դատարանը որպես Եվրոպական Միության դատական իշխանության բարձրագույն մարմ...

Էջ 82 Գին 41.000 Դիտել