diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քրեական իրավունք

Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելը
1.1 Կալանավորման էությունը և նպատակները
1.2 Կալանավորման պայմանները միեդ և հհ վճռաբեկ դատար...

Էջ 30 Գին 12000 Դիտել

Փաստական սխալի դեպքում արարքի որակման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սխալի քրեաիրավական նշանակությունը, հասկացությունը և տեսակները
1.1. Սխալը քրեական իրավունքում և դրա հասկացությունը
1.2. Սխալի տ...

Էջ 55 Գին 22000 Դիտել

Մեղքի ձևեր

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Մեղքի ձևերը
1.1 Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև
1.1.1. Հանցավոր ինքնավստահություն
1.1.2 Հանցավոր անփութություն
1.2...

Էջ 43 Գին 17000 Դիտել