diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Միկրոտնտեսագիտություն

Համատեղ ձեռնարկության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման խնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Համատեղ ձեռնարկությունների գործունեության առանձնահատկությունները և տեսական հիմքերը
1.1 Համատեղ ձեռնարկությունների էությունը, խնդիրներ...

Էջ 62 Գին 25000 Դիտել

Աշխատանքի ռեսուրսների զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Զբաղվածությունը որպես աշխատաշուկայի հիմնական բնութագիր
1.1 Զբաղվածության էությունը
1.2 Աշխատանքային ռեսուրսները որպես սոցիալ–տ...

Էջ 53 Գին 21200 Դիտել

Շուկայական մրցակցությունը հանրապետության առևտրի զարգացման գործում Իմեքս գրուպ ՍՊԸ-ի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կատարյալ մրցակցության տեսությունը
1.1 Մրցակցության բովանդակությունը, գործառույթները, տեսակները և սուբյեկտները
1.2 Մրցակցության...

Էջ 67 Գին 26800 Դիտել

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության գնահատման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
1.1 Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացումն ու ...

Էջ 56 Գին 22400 Դիտել

Ձեռնարկատիրության ազատության հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրության կազմակերպման սկզբունքները շուկայական տնտեսությունում և զարգացման էվոլյուցիան
1.1 Ձեռնարկատիրության էությունը նպատակ...

Էջ 61 Գին 24400 Դիտել

Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալի դինամիկայի և կառուցվածքի վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ապրանքաշրջանառության և ապրանքաշարժի էությունն ու հասկացությունները
2. Ապրանքաշարժի և ապրանքաշրջանառության վիճակագրական ցուցանիշների համակարգը
...

Էջ 48 Գին 20000 Դիտել

Բիզնեսի զարգացման կանխատեսման էությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Կանխատեսման դերը բիզնեսի զարգացման որոշումների կայացման գործում
1.1 Կանխատեսումը, որպես տնտեսական կատեգորիա
1.2 Կանխատեսման տես...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Փոքր բիզնեսի հարկման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Հարկերի էությունը և ֆունկցիաները
1.1.Հարկը որպես տնտեսական կատեգորիա և նրա ֆունկցիաները
1.2.Հարկային քաղաքականությունը որպես տն...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել

Գործարարության զարգացման հիմնախնդիրները գյուղատնտեսության ոլորտում (ճյուղի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսության ագրարային հատվածում ձեռնարկատիրության առանձնահատկությունները
1.1. Ձեռնարկատիրության հասկացությունն ու բովանդակությունը գյ...

Էջ 63 Գին 25000 Դիտել