diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Բանկային գործ

Արդշինինվեստ բանկի էությունը և գործունեության հիմնական ուղղությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1
1.1. Արդշինինվեստբանկի էությունը և գործունեության հիմնական ուղղությունները
1.2. Արդշինինվեստբանկի կողմից մատուցվող ծառայությունները և ս...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Առևտրային բանկերի արդյունավետության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի գործունեության արդյունավետությունը
1.1 Առևտրային բանկերի գործունեության օրենսդրաիրավական կարգավորման գործոնները ՀՀ-...

Էջ 56 Գին 22400 Դիտել

Բանկերի հուսալիության հիմնահարցերը ՀՀ բանկերի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկերի հուսալիության որոշումը և գնահատումը
1.1 Բանկերի հուսալիության վերլուծության մեթոդները
1.2 Բանկերի հուսալիության գնահատ...

Էջ 52 Գին 21000 Դիտել

Հիպոթեկային վարկեր

Բովանդակություն
Ներածություն

1. Հիփոթեկային վարկ
2. Թեմայի արդիականությունը
3. Հիպոթեկային վարկը օրինակով /ՀՀ-ում առաջարկվող մոդել/

Եզրակացություններ...

Էջ 52 Գին 21000 Դիտել

Բանկերի գործունեությունը արժեթղթերի շուկայում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության տեսական մեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության ուղղութ...

Էջ 52 Գին 20000 Դիտել

Բանկային գործունեության կարգավորման պետական մեխանիզմները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային գործունեության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը և դրա մեխանիզմը ՀՀ-ում
1.1 Բանկային գործունեության էությունը և բանկերի ...

Էջ 55 Գին 22000 Դիտել